بستر سازی و کابل کشی

بستر سازی و کابل کشی

پیشگفتار

همان طور که اطلاع داريد ، استفاده از تلفن ثابت ، منوط به وصل شدن به شبکه تلفن از طريق سيم کشی است . سيم کشی تلفن ثابت به دو بخش « سيم کشی خارجی » و « سيم کشی داخلی » قابل تفکيک است .

سيم کشی خارجی

اين نوع سيم کشی که تا سر در ساختمان مشترک انجام می شود ، از وظايف شرکت مخابرات است و اين شرکت برای توسعه شبکه خطوط تلفن ، به شکل قانونی اجازه دارد که حتی اين سيم کشی را بر روی ساختمانهايي غير از ساختمان محل سکونت يا محل استقرار مشترک حقيقی يا حقوقی ، انجام دهد و مالکان موظف به همکاری لازم در اين زمينه هستند . سازندگان ساختمانها برای مراقبت از روبنای ساختمان احداثی خود و حفظ زيبايي آن و عدم نصب کابلهای مخابراتی که با کوبيدن پيچ و بست انجام می شود ، می توانند به هنگام احداث ساختمان ، در مورد تعبيه لوله ای با مشخصات فنی زير برای عبور کابل تلفن ، اقدام کنند :

1_از لوله پوليکا به قطر 3 سانتيمتر استفاده شود

2_جعبه تقسيم در محل ورودی ساختمان نصب شود

3_محل نصب لوله در منازل جنوبی بايد 5/2 تا 3 متر از سطح زمين فاصله داشته باشد

4_در منازل و ساختمانهای شمالی ، محل عبور لوله بايد زير قرنيز باشد

 

سيم کشی داخلی

انجام سيم کشی داخلی در ساختمان و مراقبت از آن بر عهده مشترک است . برای استفاده مناسب از خدمات مخابراتی و پيشگيری از خرابيهای احتمالی ، رعايت برخی موارد به شرح زير در سيم کشی داخل ساختمان ضروری است :

1_برای سيم کشی داخلی بايد از کابلهای استاندارد با روکش مقاوم استفاده شود

2_در سيم کشی داخل ساختمان ، ضروری است از کابلهای يک تکه ، سالم و بدون آسيب ديدگی استفاده شود

3_مسير سيم کشی تلفن بايد از مسير سيم کشی برق باشد . مجاورت کابلهای برق و تلفن ، بر کيفيت مکالمه تاثير نامطلوب می گذارد و در صورت بروز اتصالی احتمال آسيب رسيدن به دستگاه تلفن و تجهيزات ارتباطی وجود دارد

4_در ابتدای ورودی کابل مخابرات به ساختمان ، در ساختمانهای تک واحدی نصب پريز تلفن و در مجتمع ها نصب ترمينال مناسب در محفظه ای دارای قفل و در مکان خشک و فاقد رطوبت ، ضروری است

5_از سيم کشی غيرمجاز برای گرفتن انشعاب بيشتر از يک خط ، خودداری کنيد

6_در داخل ساختمان بهتر است از نصب پريز تلفن در محلهايي که رطوبت دارد پرهيز شود

بستر سازی و کابل کشی

اگر شما مایل به همکاری با تیم تخصصی فرآکام هستید جهت ارتباط با ما از لینک صفحه تماس با ما اقدام نمایید.

درصورتی که میخواهید با ما در شبکه های اجتماعی هم همراه باشید مارا در اینستاگرام و آپارات همراهی کنید.

بالا