دپارتمان حقوقی

نام : محمد

نام خانوادگی : بابایی

 

تحصیلات :

  •  کارشناسی حقوق
  •  کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
  •  دکترای فقه و حقوق اسلامی

 

مدارک تخصصی:

  • دانش آموخته ی دوره ی مدیریت راهبردی سازمان ها
  • دانش آموخته ی  دوره ی حقوق بین الملل

 

مهارتهای زبان :

زبان انگلیسی : سطح متوسط

بالا