نمونه کار طراحی سایت شرکتی

نمونه کار سایت شرکتی

نمونه کار سایت شرکتی

طراحی سایت خوب به فروش کمک می کند
طراحی وب سایت عبارت است از طراحی محتوا، مجموع تمام عناصر گرافیکی در یک صفحه وب. قبلاً طراحی وب منحصراً به عنوان طراحی بصری درک می شد ، اما اکنون راحتی کاربر به منصه ظهور رسیده است ، بنابراین تجزیه و تحلیل و ساختار صحیح اطلاعات در سایت به وظایف یک طراح وب اضافه شده است.

وظیفه اصلی طراحی، آشنایی کاربر با صفحه است. تعامل کاربر با یک صفحه وب را تسهیل می کند، به این معنی که تأثیر مثبتی بر عوامل تبدیل و رفتار دارد. طراحی متفکرانه تصور درستی از شرکت ایجاد می کند.

وب سایت یک ابزار بازاریابی و نمایندگی یک شرکت در اینترنت است. مشتری که وارد صفحه شده است باید به راحتی و به سرعت اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کند، در غیر این صورت به سادگی به سراغ رقبا خواهد رفت.

نمونه سایت شرکتی: آرته اطلس ایرانیان

آنود

نمونه سایت شرکتی: آنود

ایران دوکا

نمونه سایت شرکتی: ایران دوکا

طراحی سایت فروشگاهی

نمونه سایت شرکتی: افراساز

سایت فروشگاهی

نمونه سایت شرکتی: افراست

برد اسپلیت پارسیان

نمونه سایت شرکتی: برد اسپلیت پارسیان

پراتا

نمونه سایت شرکتی: پراتا

نمونه سایت شرکتی: دکورآتی

پارس تکنولوژی سداد

نمونه سایت شرکتی: پارس تکنولوژی سداد

صنعت یاران

نمونه سایت شرکتی: صنعت یاران

فرزان آکادمی

نمونه سایت شرکتی: فرزان آکادمی

مستر تابلو

نمونه سایت شرکتی: مستر تابلو

نانو پارس گرجی

نمونه سایت شرکتی: نانو پارس گرجی

نیکا گالری

نمونه سایت شرکتی: نیکا گالری

زرین پود

نمونه سایت شرکتی: زرین پود

اشتراک گذاری مقاله
بالا